Benefits-plaza
Volg ons via social media: bvik twitter bvik linkedin bvik facebook

Vervoer

 

Een auto verzekering kent 3 verschillende varianten qua verzekering en/of dekkingen;

- WA (wettelijke aansprakelijkheid) verzekering

- WA beperkt casco verzekering

- WA volledig casco verzekering

 

WA verzekering

De WA-verzekering dekt dan jouw aansprakelijkheid voor deze schade. De tegenpartij kan rechtstreeks bij jouw verzekeringsmaatschappij aankloppen voor een schadevergoeding. Als bezitter van een motorrijtuig ben je wettelijk verplicht een WA-verzekering af te sluiten.

 

WA beperkt casco verzekering

Bij een WA + beperkt casco autoverzekering wordt de volgende schade aan uw auto vergoed: schade aan derden veroorzaakt door de eigenaar / bestuurder van de auto. Deze verzekering dekt ook schade aan de eigen auto in bepaalde situaties, zoals in de polis omschreven. U kunt hierbij denken aan brand, blikseminslag, hagelschade, diefstal, storm, een botsing met loslopende dieren en ruitbreuk

 

WA volledig casco verzekering

Bij een WA + volledig casco verzekering wordt de schade verzekerd die je met je auto toebrengt aan anderen (de wettelijk verplichte WA-dekking) en schade aan je auto (ook als het je eigen schuld is) als gevolg van bijvoorbeeld:
o omslaan
o slippen
o (eenzijdige) aanrijding
o brand en blikseminslag
o diefstal
o stormschade
o en alle overige ‘van buiten komende onheilen’ (een mankement aan je auto valt hier niet onder)

 

De WA Volledig Cascoverzekering wordt ook wel All Risk-verzekering genoemd.

 

Welke schades zijn NIET verzekerd op een auto verzekering;

  • schade door molest en atoomkernreacties;
  • schade als de premie niet is betaald;
  • schade door opzet of tijdens een misdrijf;
  • Schade door verkeerd gebruik van alcohol, geneesmiddelen of drugs;
  • schade bij geen geldig rijbewijs of geen rijbevoegdheid;
  • schade door snelheidsritten en wedstrijden; \schade tijdens verhuur, lease of zakelijk gebruik van de auto;
  • schade als het kenteken niet op naam staat van de verzekeringnemer, behalve als de verzekeraar dit expliciet heeft geaccepteerd; \
  • schade als de auto onvoldoende beveiligd is tegen joyrijden of diefstal;
  • slijtage en dergelijke en normaal onderhoud;
  • schade door onvoldoende zorg of onvoldoende onderhoud