Benefits-plaza
Volg ons via social media: bvik twitter bvik linkedin bvik facebook

Disclaimer

 

Three Oaks beoogt met deze site u als bezoeker te informeren over de dienstverlening, producten en activiteiten van Three Oaks Holding B.V., Three Oaks B.V. verder te noemen "Three Oaks". De site heeft niet als primaire doel het afsluiten van transacties. De informatie op deze website mag nimmer worden opgevat als een persoonlijk advies en is niet gericht op specifieke omstandigheden van enig persoon of onderneming. De informatie is niet noodzakelijk volledig, nauwkeurig of bijgewerkt. Three Oaks streeft er naar de informatie zo veel mogelijk bij te werken en correct weer te geven. Eventuele onjuistheden zal zij zoveel mogelijk trachten te verbeteren. Three Oaks kan deze informatie zonder nadere aankondiging wijzigen. Mocht u op basis van de gegevens verplichtingen met financiele consequenties aan willen gaan, raden wij u aan om contact op te nemen met Three Oaks info@3oaks.nl.

 

Indien u of uw onderneming uitsluitend op basis van de informatie van deze website beslissingen neemt om verplichtingen aan te gaan, bent u zelf verantwoordelijk voor de gevolgen daarvan. Om te voorkomen dat er ten aanzien van deze verantwoordelijkheid enige verwarring ontstaat, willen wij u er expliciet op wijzen dat Three Oaks niet aansprakelijk is voor de mogelijke schade die voortvloeit uit uw beslissing.

 

Three Oaks aanvaardt uitdrukkelijk geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor eventuele schade, direct dan wel indirect, voor de onvolledigheid of de onjuistheid en de daaruit voortvloeiende gevolgen van deze site. Three Oaks is ook niet aansprakelijk voor informatie van derden waarnaar op deze site wordt verwezen.

 

Three Oaks stelt alles in het werk om deze website goed te laten functioneren en permanent toegankelijk te houden. Aangezien Three Oaks hierbij ook van derden afhankelijk zijn is Three Oaks niet aansprakelijk voor problemen en eventueel daaruit voortvloeiende schade als gevolg van deze fouten ten gevolge van het gebruik van deze website en/of van andere websites van derden waarnaar verwezen wordt.

Copyright

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze website berusten uitsluitend bij Three Oaks en/of direct gelieerde entiteiten. Het is alleen toegestaan de informatie op deze website te bekijken, bewaren, uit te printen en te verspreiden voor niet-commerciële interne doeleinden met als enig doel het verstrekken van informatie van Three Oaks. Voorwaarde is dat de inhoud van het geen verspreid wordt niet gewijzigd of uit haar verband wordt gebracht en de disclaimer en copyrightverklaring wordt toegevoegd. Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Three Oaks, de inhoud van de site over te nemen, beschikbaar te stellen, te wijzigen, te exploiteren. Het is toegestaan om de hyperlick www.3oaks.nl waarbij de website binnen de kaders van Three Oaks verschijnt, aan te brengen. Indien u zich niet houdt aan dit toegestane gebruik, behoudt Three Oaks zich het recht voor om de uit voor dit niet door Three Oaks toegestane gebruik voortvloeiende directe en indirecte schade op u te verhalen.

 

Op deze website, de disclaimer en Three Oaks is Nederlands recht van toepassing.