Benefits-plaza
Volg ons via social media: bvik twitter bvik linkedin bvik facebook

hypotheek

 

Een hypotheek is een lang lopende lening met onroerend goed voor eigen bewoning als onderpand. De rente is in Nederland aftrekbaar voor maximaal 30 jaar en de lening dient eveneens in 30 jaar te worden afgelost. Een gedegen advies is van groot belang bij het aangaan van deze lening.

 

De wetgeving is de afgelopen jaren drastisch gewijzigd omwille van duidelijkheid en kosten transparantie. Hierdoor zijn er feitelijk nog 2 belangrijke hypotheekvormen over ; lineaire en annuïtaire hypotheek.

 

lineaire hypotheek

Een lineaire lening wordt gelijkmatig afgelost, de te betalen termijnen bestaan uit rente en aflossing. De verschuldigde rente wordt berekend over het nog openstaande saldo van de hoofdsom (het geleende bedrag), de totale lasten (rente en aflossing) zijn aan het begin van de looptijd relatief hoog. De hoofdsom is dan nog hoog, dus wordt er veel rente betaald. Omdat de hoofdsom langzaam aan wordt afgelost, hoeft er steeds minder rente betaald te worden.

 

De afnemende lasten vormen een gedeeltelijke zekerheid tegen renteverhogingen: wanneer na een aantal jaren de rente wordt verhoogd zijn de totale lasten vaak toch niet hoger dan aan ze het begin waren. Bovendien, omdat de hoofdsom afneemt heeft een rentestijging minder impact. Een lineaire lening is geschikt voor diegenen die de maandlast willen zien afnemen.

 

annuïteiten hypotheek

Een annuïteitenlening is een lening waarin voor elke termijn het aflossingsbedrag zo wordt gekozen, dat de totale betaling (de som van rente en aflossing) per termijn gelijk is, en zodanig dat aan het einde van de looptijd de gehele lening is terugbetaald. Door de rente aftrek zal de netto maandlast wel veranderen. In het begin van de looptijd zit er relatief veel rente last in en aan het einde van de looptijd relatief meer aflossing.

 

Three Oaks werkt met vaste tarieven, zie onze dienstenwijzer!