Benefits-plaza
Volg ons via social media: bvik twitter bvik linkedin bvik facebook

Klachtenprocedure

Wij hechten veel waarde aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. Als dat zo is vernemen wij dit graag van u. Wij verzoeken u eerst uw klacht kenbaar te maken door een mail te sturen naar info@3oaks.nl. Als u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht verzoeken wij u onderstaand formulier in te vullen en dit naar ons te verzenden.

Zodra uw klacht bij ons binnen is, ontvangt u een ontvangstbevestiging. De duur van het onderzoek is afhankelijk van de aard van uw klacht. U krijgt hierover bericht.

Indien u uw klacht per post wilt sturen verzoeken wij u dit aangetekend te doen. U kunt uw correspondentie dan sturen naar:

Three Oaks Holding BV
T.a.v. de directie
Postbus 76760
1070 KB Amsterdam

De ervaring leert dat bijna alle klachten naar tevredenheid worden afgehandeld door Three Oaks. Mocht u toch niet tevreden zijn, kunt u contact opnemen met de onafhankelijke geschillencommissie (KiFid), of zich wenden tot de burgerlijke rechter.

Three Oaks is aangesloten bij de onafhankelijke geschillencommissie KiFid (Klachteninstituut Financiële Dienstverlening). Kifid is in 2007 opgericht door de Verzekeringsbrancheorganisaties en de Consumentenbond en wordt gefinancierd door een gelijknamige stichting. De initiatiefnemers hebben geen invloed op of bevoegdheid over de wijze waarop een zaak wordt behandeld. Bovendien is de onafhankelijkheid van de Ombudsman Financiële Dienstverlening en de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening gewaarborgd door reglementen en de wijze van benoeming.

De geschillencommissie neemt een klacht over de dienstverlening van Three Oaks alleen in behandeling indien deze eerst door Three Oaks is behandeld.

Voor meer informatie over de regels, kosten en procedure van de geschillencommissie verwijzen wij u naar de internet site van Kifid.