Three OaksKlik om onze app te openenOpenen

Woonverzekeringen

Wilt u in een oogopslag zien wat de belangrijkste kenmerken van deze verzekering zijn? Bekijk dan onderstaande Verzekeringskaart! Hierop kunt u gemakkelijk zien wat wel en wat niet gedekt is op de polis. 

Waterschade is niet altijd gedekt. Bijvoorbeeld als de waterschade ontstaat door lekkende kitvoegen of als neerslag binnenkomt door openstaande ramen of deuren. Ook is er een beperkte dekking als uw huis leeg staat, onbewoond, buiten gebruik of gekraakt is en als u gaat verbouwen of aanbouwen​

LET OP: aan deze algemene verzekeringskaart kunt u geen rechten ontlenen.

Iedere verzekeringsmaatschappij hanteert eigen verzekeringskaarten die dus kunnen afwijken! Wilt u precies weten waarvoor u verzekerd bent, dan moet u de polisvoorwaarden lezen! LET OP: er zijn ook polissen die een Beperkte dekking bieden of zelfs alleen maar een brand-dekking! 

Wat is een inboedelverzekering All Risk?

Deze verzekering vergoedt schade aan spullen in uw huis. Verzekeraars vergoeden schade door onder andere brand, diefstal, inbraak, neerslag, inslag van hagelstenen, storm, lekkage, aanrijding, omvallen van bomen en schade door vallen en stoten. Naast de schadevergoeding vergoeden verzekeraars ook de kosten die u moet maken om schade te voorkomen of te beperken, zoals bereddingskosten, kosten voor noodvoorzieningen, opruimingskosten, saneringskosten, kosten voor vervangend onderdak, extra levensonderhoud en tijdelijke opslag. 

Wat is verzekerd?

Alle spullen in uw huis, zoals meubels, TV's, boeken, apparatuur, keukengerei, serviesgoed, kleding, gordijnen, sieraden, kunst, verzamelingen, muziekinstrumenten en sportuitrustingen. Bij uw inboedel horen onder andere ook uw huisdieren, geld, scooter, (elektrische) fiets, zitmaaier, scootmobiel, medische apparatuur (ook gehuurd of in bruikleen), tuinaanleg, tuinmeubelen, jacuzzi, tuingereedschap, wasgoed en uw huurders- of eigenarenbelang.

Sierraden

Sieraden zijn standaard tot een maximum verzekerd, ook tegen diefstal. Heeft u een hogere waarde aan sieraden en wilt u die verzekeren? Verzekeraars vergoeden dan maximaal het bedrag dat u hebt opgegeven. Bij de meeste verzekeraars kunt u uw sieraden ook tegen verlies en buiten uw huis verzekeren. Een alternatief is een aparte kostbaarhedenverzekering!

(Audio-) apparatuur

(Audio-, video-, beeld-, foto-, film-, computer)apparatuur is standaard tot een bepaald maximum verzekerd, ook tegen diefstal. U kunt het verzekerde bedrag verhogen. Verzekeraars vergoeden dan maximaal het bedrag dat u hebt opgegeven. Wil u uw mobiele apparatuur ook buiten uw huis verzekeren? Vraag naar de mogelijkheden.

Spullen buiten huis

Uw spullen zijn buiten uw huis beperkt verzekerd. Wil u uw kostbaarheden en mobiele elektronica buiten uw huis verzekeren? Dat kan, vraag naar de mogelijkheden: 020 521 81 28 of info@3oaks.nl.

Wanneer keren verzekeraars niet uit?

Schade door onder andere aardbeving, overstroming, constructiefouten, dieren, onvoldoende onderhoud en schade die geleidelijk is ontstaan is niet verzekerd. Schade veroorzaakt door opzet of roekeloosheid of als in uw huis criminele of strafbare activiteiten plaatsvinden is ook niet verzekerd.

Vallen en stoten

Schade aan uw inboedel door vallen en stoten is verzekerd. Bijvoorbeeld een kast die omvalt en daardoor beschadigt. Of een glas rode wijn die u laat vallen op je vloerkleed. Wilt u uw mobiele elektronica, zoals uw smartphone, tablet of laptop ook tegen vallen en stoten verzekeren? Dat kan, vraag naar de mogelijkheden.

Let op!

Waterschade is niet altijd gedekt. Bijvoorbeeld als de waterschade ontstaat door lekkende kitvoegen of als neerslag binnenkomt door openstaande ramen of deuren. Ook is er een beperkte dekking als uw huis leeg staat, onbewoond, buiten gebruik of gekraakt is en als u gaat verbouwen of aanbouwen

Extra: keuzedekkingen

U kunt kiezen voor de volgende aanvullende keuzedekkingen: Kostbaarheden verlies en buitenshuis, Mobiele elektronica, Beroepsuitrusting, Verhuur, Inboedel op een ander adres en Glas. Vraag naar de mogelijkheden.

Verzekerd bedrag

Bij veel verzekeraars hoeft u niet zelf een verzekerd bedrag op te geven. Op uw polisblad staat dan ook geen verzekerd bedrag. Wel gelden voor bepaalde spullen in uw huis maximale vergoedingen of vergoeden verzekeraars de schade naar dagwaarde.

Contra-expertise na schade

Wilt u een eigen expert inschakelen? Dan krijgt u de redelijke kosten daarvan vergoed. De expert moet zich wel houden aan de Gedragscode Expertiseorganisaties of vergelijkbaar deskundig zijn op het gebied van schadevaststelling. Neem over de vergoeding van deze kosten vooraf contact met ons op: 020 521 81 28.

Eigen risico

U kiest zelf uw eigen risico: € 0,--, € 100,-- of € 500,--. Hoe hoger uw eigen risico, hoe lager uw premie. 

Woont u in een huurhuis? Of bent u eigenaar van een koopappartement? Bij schade door storm aan uw huurders- of eigenarenbelang geldt vaak een eigen risico.

Af­slui­ten, wij­zi­gen en stop­pen

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen.

Verandert er iets in uw situatie? Meld dat dan aan Three Oaks. Stuur een e-mail naar info@3oaks.nl. Of bel met 020 521 81 28!

Een veilig huis, in een veilige wijk, een veilig gevoel

De certificeringsregeling Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) is een veiligheidsinstrument dat bijdraagt aan de sociale veiligheid in en rond woningen, wooncomplexen en buurten en wijken. De kans dat een gelegenheidsinbreker uw woning links laat liggen, is twee keer zo groot als deze voldoet aan de eisen van het PKVW. Indien uw woning voldoet aan het Politiekeurmerk, bieden veel maatschappijen een premiekorting. 

 

Meer informatie of een persoonlijk advies?

 

Maak hier een afspraak!

 

Wilt u in een oogopslag zien wat de belangrijkste kenmerken van deze verzekering zijn? Bekijk dan onderstaande Verzekeringskaart! Hierop kunt u gemakkelijk zien wat wel en wat niet gedekt is op de polis. 

Waterschade is niet altijd gedekt. Bijvoorbeeld als de waterschade ontstaat door lekkende kitvoegen of als neerslag binnenkomt door openstaande ramen of deuren. Ook is er een beperkte dekking als je huis leeg staat, onbewoond, buiten gebruik of gekraakt is en als u gaat verbouwen of aanbouwen​

LET OP: aan deze algemene verzekeringskaart kunt u geen rechten ontlenen.

Iedere verzekeringsmaatschappij hanteert eigen verzekeringskaarten die dus kunnen afwijken! Wilt u precies weten waarvoor u verzekerd bent, dan moet u de polisvoorwaarden lezen! LET OP: er zijn ook polissen die een Beperkte dekking bieden of zelfs alleen maar een brand-dekking! 

Wat is een opstalverzekering All Risk?

Deze verzekering vergoedt schade aan uw woonhuis. Het gaat daarbij om schade door bijvoorbeeld brand, neerslag, storm, lekkage, inbraak, bliksem of een botsing.

Wat is verzekerd?

Uw woonhuis is verzekerd bij schade. Onder het woonhuis vallen ook de bijgebouwen, schuurtjes, garages en carports, antennes, zonweringen en rolluiken, zonnepanelen, zwembaden en jacuzzi’s, centrale verwarmingsinstallaties, fundamenten, terreinafscheidingen.

Glas

Glasbreuk aan de ruiten van de woning is vaak gewoon meeverzekerd.

Tuin

Schade aan de tuin valt niet onder de opstalverzekering. Bij de meeste verzekeraars valt deze schade onder de inboedelverzekering.

Verbouwing en leegstand

Bent u bezig met een aanbouw of verbouwing van uw woonhuis? Dan verzekeren verzekeraars ook de spullen die blijvend in uw woonhuis worden geplaatst. Bij diefstal moeten er wel sporen van braak zijn. Verzekeraars verzekeren geen schade aan glas tijdens aan- en verbouw en leegstand. U bent verplicht om te vertellen dat uw huis leegstaat. U leest in de polisvoorwaarden wat er allemaal wel en niet verzekerd is. De polisvoorwaarden zijn uiteindelijk leidend.

Wanneer keren verzekeraars niet uit?

Schade door onder andere aardbeving, overstroming, constructiefouten, dieren, onvoldoende onderhoud en schade die geleidelijk is ontstaan is niet verzekerd. Schade veroorzaakt door opzet of roekeloosheid of als in u huis criminele of strafbare activiteiten plaatsvinden is ook niet verzekerd.

  Vandalisme

Verzekeraars vergoeden in de regel schade door vandalisme aan uw woning.

Let op!

Verzekeraars vergoeden niet altijd schade die ontstaat door water of neerslag. In de polisvoorwaarden leest u wanneer verzekeraars dat wel en niet doen. Of bel hierover met ons kantoor: 020 521 81 28.

Keuze: saneringskosten

Soms raakt de lucht, grond of water onder en om uw huis verontreinigd door een verzekerde gebeurtenis. Als dit opgeruimd moet worden, dan moet u deze (sanerings)kosten zelf betalen, tenzij u dit aanvullend meeverzekert. Saneringskosten zijn kosten die gemaakt moeten worden om een verontreiniging op te ruimen. Onder deze kosten vallen kosten van onderzoek, reinigen, opruimen, opslaan, vernietigen en/of vervangen van de grond, (grond)water en/of oppervlaktewater, en de kosten om de verontreiniging te isoleren. 

Verzekerd bedrag

Bij veel verzekeraars hoeft u niet zelf een verzekerd bedrag op te geven. Er staat dan ook geen verzekerd bedrag op uw polisblad. Verzekeraars vergoeden de herbouwwaarde. Als u uw woonhuis niet wilt of mag herbouwen vergoeden verzekeraars de verkoopwaarde of de sloopwaarde. Verzekeraars vergoeden in de regel de nieuwwaarde van inbouwapparatuur of toestellen zoals de cv-ketel. Als deze minder waard zijn dan 40% van de huidige nieuwwaarde dan vergoeden verzekeraars de dagwaarde. Check de voorwaarden en de afschrijvingslijst of vraag advies aan ons kantoor.

Contra-expertise na schade

Bent u het niet eens met de schadevaststelling door de expert van de verzekeraar? Dan kunt u ook zelf een expert inschakelen. De kosten van uw eigen expert zullen verzekeraars vergoeden voor zover dit redelijk is. Neem over de vergoeding van deze kosten vooraf contact met ons op: 020 521 81 28.

Eigen risico

U kiest zelf uw eigen risico. Voor storm € 0,00 of € 325,00. Voor overige schades € 0,00, € 100,00 of € 500,00. Hoe hoger uw eigen risico, hoe lager uw premie.

Af­slui­ten, wij­zi­gen en stop­pen

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen.

Verandert er iets in uw situatie? Meld dat dan aan Three Oaks. Stuur een e-mail naar info@3oaks.nl. Of bel met 020 521 81 28!

Een veilig huis, in een veilige wijk, een veilig gevoel

De certificeringsregeling Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) is een veiligheidsinstrument dat bijdraagt aan de sociale veiligheid in en rond woningen, wooncomplexen en buurten en wijken. De kans dat een gelegenheidsinbreker uw woning links laat liggen, is twee keer zo groot als deze voldoet aan de eisen van het PKVW. Indien uw woning voldoet aan het Politiekeurmerk, bieden veel maatschappijen een premiekorting. 

 

Meer informatie of een persoonlijk advies?

 

Maak hier een afspraak!

 

Voetballende buurjongetjes zijn hier het grootste risico! Gelukkig kunt u alle ramen van uw woning verzekeren met een glasverzekering. Bij glasschade krijgt u ook het inzetten van de nieuwe ruit vergoed. 

Kies voor een uitgebreide dekking

Met een glasverzekering bent u verzekerd tegen alle van buiten komend onheil.

De glasverzekering dekt de schade die onverwachts en plotseling ontstaat aan alle lichtdoorlatend glas en kunststof op of aan uw woning. Dus naast enkel glas ook dubbel glas of een combinatie van glassoorten.

Denk bijvoorbeeld aan een kapotte ruit door een onverwachts afgebroken tak van een boom.

De kosten voor een noodvoorziening (tijdelijk raam), beredding (tegen het verergeren van de schade) en opruiming zijn ook gedekt.

 

Meer informatie of een persoonlijk advies?

 

Maak hier een afspraak!

 

Sommige kostbare bezittingen worden niet volledig gedekt door de inboedelverzekering. Denk daarbij aan kostbare foto-, film- en videoapparatuur.

Ook voor bont, antiek, kunst, muziekinstrumenten, sieraden of een waardevolle postzegelverzameling geldt dat schade aan deze goederen (of diefstal) vaak niet of maar voor een beperkt deel door een inboedelverzekering gedekt wordt.

Om deze bezittingen toch te verzekeren, kunt u voor een kostbaarhedenverzekering kiezen.

 

Meer informatie of een persoonlijk advies?

 

Maak hier een afspraak!

 

Wilt u in een oogopslag zien wat de belangrijkste kenmerken van deze verzekering zijn? Bekijk dan onderstaande Verzekeringskaart! Hierop kunt u gemakkelijk zien wat wel en wat niet gedekt is op de polis. 

Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

LET OP: aan deze algemene verzekeringskaart kunt u geen rechten ontlenen.

Iedere verzekeringsmaatschappij hanteert eigen verzekeringskaarten die dus kunnen afwijken! Wilt u precies weten waarvoor u verzekerd bent, dan moet u de polisvoorwaarden lezen! 

Wat is een aansprakelijkheidsverzekering?

Deze verzekering vergoedt schade als u per ongeluk iemand verwondt (letsel) of spullen van een ander beschadigt. En als u volgens de wet aansprakelijk bent voor deze schade. Ook als u per ongeluk een huisgenoot verwondt, dan is dat verzekerd.

Voor wie?

U, uw gezinsleden en andere huisgenoten. Ook huispersoneel (zoals een au pair of werkster) en uw huisdier is verzekerd. 

Huisgenoten zijn ongehuwde (pleeg- en stief)kinderen, logees en inwonende familieleden. Ook uitwonende ongehuwde kinderen die studeren in Europa zijn verzekerd.

Oppassen of logeren

Aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt tijdens oppassen of tijdens logeren bij iemand anders is verzekerd. Is de schade aan de oppas veroorzaakt door uw kind (jonger dan 14 jaar) of huisdier tijdens het oppassen? En bent u niet aansprakelijk? Dat kan bij sommige verzekeraars worden meeverzekerd.

Schade tijdens vriendendienst

Schade die u veroorzaakt tijdens een vriendendienst is verzekerd tot een bepaald maximum. Ook als u niet aansprakelijk bent.

Bijvoorbeeld: u helpt een vriend om zijn wasmachine te tillen. En deze gaat stuk omdat u hem uit uw handen laat vallen.

 

Schade door huisdier

Schade die uw huisdieren bij iemand anders veroorzaken, is verzekerd. 

Bijvoorbeeld: uw hond rukt zich los en rent plotseling de straat op. Hierdoor raakt een fietser gewond.

Schade door eigen woning

Schade veroorzaakt door uw woning in Nederland, waarvan je de eigenaar bent, is verzekerd. Bijvoorbeeld een dakpan die op de auto van de buurman valt.

Heeft u een tweede woning, recreatiewoning of stacaravan in Europa? Ook die kunt u meeverzekeren.

Schade aan gehuurde of geleende spullen

Schade aan gehuurde spullen is niet verzekerd. Schade aan geleende spullen is vaak wel verzekerd tot een bepaald maximum. 

Huurt u een woning of vakantieverblijf? Dan bent u in bepaalde gevallen wel verzekerd. Raadpleeg uw polisvoorwaarden.
Schade door auto

De aansprakelijkheid voor schade met of door motorrijtuigen is niet verzekerd. Dit valt onder uw autoverzekering (WA). 

Is de schade veroorzaakt door bijvoorbeeld een maaimachine (maximum van 16 km/pu) of een elobike? Dan bent u wel verzekerd. Voor meer informatie: raadpleeg uw polisvoorwaarden.

Schade door sport en spel

Als u tijdens het sporten per ongeluk een medespeler verwondt, dan bent u vaak niet aansprakelijk. Ook als u tijdens een sport- en spelsituatie de spullen van een ander kapotmaakt. De schade wordt dan niet vergoed, maar verzekeraars kunnen namens u wel verweer voeren richting de schadelijdende partij.

Schade tijdens werk

De aansprakelijkheid voor schade die ontstaat tijdens betaald werk is niet verzekerd. Aansprakelijkheid voor schade die is veroorzaakt tijdens vrijwilligerswerk is wel verzekerd. Ook als u daar een kleine onkostenvergoeding voor krijgt. 

U bent wel verzekerd voor de aansprakelijkheid voor schade die uw ongehuwde kinderen veroorzaken tijdens vakantiewerk, bijbaan of het lopen van stage. Raadpleeg uw polisvoorwaarden.
Wanneer keert de verzekeraar niet uit?

Bij schade door opzet of een misdrijf. Of als het gaat om schade aan uw eigen spullen of die van uw gezinsleden of huisgenoten.

Let op!

Valt de schade onder de dekking van de verzekering? Maar bent u niet aansprakelijk? Dan kunnen verzekeraars namens u verweer voeren richting de persoon die u aansprakelijk heeft gesteld.

 

Extra: verhaalsrechtsbijstand

Wilt u schade verhalen die door een ander is veroorzaakt? Kies dan voor de keuzedekking Verhaalsbijstand. Ons kantoor kunt u hierover meer vertellen.

Eigen risico

U heeft geen eigen risico. Wilt u wel een eigen risico tegen premiekorting? Dan kunt u kiezen voor een eigen risico van € 100,- of € 500,-. Ook kunt u kiezen voor een eigen risico van € 250,- voor schade veroorzaakt door kinderen of huisdieren.

Af­slui­ten, wij­zi­gen en stop­pen

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen.

Verandert er iets in uw situatie? Meld dat dan aan Three Oaks. Stuur een e-mail naar info@3oaks.nl. Of bel met 020 521 81 28!

 

Meer informatie of een persoonlijk advies?

 

Maak hier een afspraak!

 

Wilt u in een oogopslag zien wat de belangrijkste kenmerken van deze verzekering zijn? Bekijk dan onderstaande Verzekeringskaart! Hierop kunt u gemakkelijk zien wat wel en wat niet gedekt is op de polis. 

LET OP: aan deze algemene verzekeringskaart kunt u geen rechten ontlenen.

Iedere verzekeringsmaatschappij hanteert eigen verzekeringskaarten die dus kunnen afwijken! Wilt u precies weten waarvoor u verzekerd bent, dan moet u de polisvoorwaarden lezen!

Wat is een rechtsbijstandverzekering?

Met deze verzekering krijgt u juridische hulp van juristen van verzekeraar bij een onverwacht conflict. Ook zijn andere kosten gedekt tot een bepaald maximum, bijvoorbeeld proceskosten, kosten van onafhankelijke deskundigen, etc.

Waar verzekerd?

U bent verzekerd bij conflicten in Nederland, maar soms geldt de verzekering ook in de gehele EU (Consument & Wonen (behalve woning), Inkomen), soms zelfs over de gehele wereld (Verkeer).

Hierbij geldt dat de verzekeringnemer in Nederland woonachtig is.

Wat is verzekerd?

U kunt zelf kiezen waarvoor u wel of niet verzekerd wilt zijn. Deze verzekering kent een aantal modules die u kunt verzekeren.

Keuze: Verkeer

Juridische hulp als u schade wilt verhalen die u in het verkeer hebt opgelopen. Bijvoorbeeld schade aan uw auto door iemand anders. Geldt voor alle deelname aan het verkeer, dus ook lopen, fietsen, skiën en varen.

Keuze: letsel

Juridische hulp als u letselschade op een ander wilt verhalen. Bijvoorbeeld na een aanrijding, arbeidsongeval, of door een medische fout.

Keuze: wonen

Juridische hulp bij een conflict over huur, (ver)koop of (ver)bouw van uw woning. Of conflicten met buren of de overheid over uw woning.

Keuze: werk & inkomen

Juridische hulp bij een conflict met werkgever of uitkeringsinstantie.

Keuze: aankopen

Juridische hulp als u een conflict hebt over spullen of diensten die u koopt. Zoals bijvoorbeeld over een keuken, een vakantieboeking of over energie of telecom.

Keuze: familie & relaties

Juridische hulp bij een conflict over bijvoorbeeld een erfenis.

Keuze: fiscaal & vermogen

Juridische hulp om in beroep te gaan tegen een beslissing van de Belastingdienst. Of bij een conflict over een tweede huis of over vermogensbeheer.

Wanneer geen juridische hulp

U krijgt geen juridische hulp als u het conflict te laat meldt. Of wanneer u de benodigde module niet hebt verzekerd. Ook bij opzet en bestaande conflicten bent u niet verzekerd voor juridische hulp. Soms ook niet bij echtscheiding. Bij zakelijke conflicten krijgt u ook geen hulp.

Vrije keuze rechtshulpverlener

Als uw conflict voor een rechter moet komen, mag u zelf een rechtshulpverlener kiezen. Daarbij gelden enkele voorwaarden. Ook als de tegenpartij eveneens bij dezelfde verzekeraar is verzekerd, mag u vaak zelf een rechtshulpverlener kiezen.

Let op

Meld een conflict direct bij ons kantoor voordat u een andere actie onderneemt. De verzekeraar zal proberen het conflict dan zo snel mogelijk op te lossen.

Wachttijd

Voor deze verzekering geldt geen wachttijd. Nadat u de verzekering hebt afgesloten, zijn conflicten die daarna ontstaan gelijk verzekerd.

U bent direct verzekerd, tenzij u op het moment van aanvragen wist, of kon weten, dat er een geschil zou kunnen ontstaan.

Maximum kosten en drempel

Er zit een maximum aan de externe kosten die verzekeraars vergoeden voor uw juridische hulp. U krijgt geen juridische hulp als uw zaak over minder dan bedrag x gaat. Dit geldt niet voor het verhalen van schade of bij een strafzaak.

Af­slui­ten, wij­zi­gen en stop­pen

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen.

Verandert er iets in uw situatie? Meld dat dan aan Three Oaks. Stuur een e-mail naar info@3oaks.nl. Of bel met 020 521 81 28!

 

Meer informatie of een persoonlijk advies?

 

Maak hier een afspraak!

 

Cybercrime, computercriminaliteit, digitale criminaliteit: allemaal termen voor een snel groeiende vorm van misdaad die zich richt op computers of andere systemen zoals mobiele telefoons en tablets. Iedereen loopt het risico om slachtoffer te worden. Cybercriminelen kiezen doorgaans geen specifiek doelwit, maar verspreiden hun malafide software zoveel mogelijk in de hoop veel apparaten te treffen. Met één druk op de knop kunnen duizenden slachtoffers worden gemaakt.

Phishing, ransomware, pinpas- of creditcardfraude of het klikken op een frauduleuze e-mail kan tot een financiële strop en veel zorgen leiden. De Cyberverzekering bied u optimale ondersteuning als u slachtoffer bent geworden van cybercriminelen.

 

Wilt u in een oogopslag zien wat de belangrijkste kenmerken van deze verzekering zijn? Bekijk dan onderstaande Verzekeringskaart! Hierop kunt u gemakkelijk zien wat wel en wat niet gedekt is op de polis. 

Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

LET OP: aan deze algemene verzekeringskaart kunt u geen rechten ontlenen.

Iedere verzekeringsmaatschappij hanteert eigen verzekeringskaarten die dus kunnen afwijken! Wilt u precies weten waarvoor u verzekerd bent, dan moet u de polisvoorwaarden lezen! 

Wat is een cyberverzekering?

Deze verzekering biedt hulp als u slachtoffer bent van cybercriminelen door bijvoorbeeld phishing, malware (virussen) en ransomware. Verzekerd zijn de kosten van hulpverlening, onderzoek en gegevensherstel. Wij betalen ook een vergoeding voor verlies van geld van uw rekening. Daarnaast is ook identiteitsfraude (online én offline) verzekerd.

Voor wie?

De cyberverzekering verzekert u en uw inwonende gezinsleden. Uitwonende studerende kinderen jonger dan 27 jaar zijn ook meeverzekerd. Er is alleen dekking voor schade die je als particulier lijdt.

Verzekerd bedrag

Voor het oplossen van cyberincidenten is maximaal € 50.000 per gebeurtenis beschikbaar. Per jaar betalen wij nooit meer dan € 100.000 per polis. Het verzekerd bedrag is beschikbaar voor o.a. de kosten van hulpverlening (24/7), computerhulp (zoals data recovery), onderzoekskosten (naar oorzaak en omvang van het incident) en herstel e-reputatie.

Cyberafpersing

Verzekerd zijn de kosten voor hulpverlening, onderzoek en losgeld bij cyberafpersing. Dit is een situatie waarbij iemand u dwingt tot betaling van losgeld door middel van bedreiging met vernietiging, beschadiging of openbaarmaking van persoonlijke of privacygevoelige gegevens. Het losgeld wordt vergoed als dit met goedkeuring van ons is betaald. Extra informatie Voorbeeld: door het openen van een bijlage in een mail, is er ransomware op uw computer geïnstalleerd. Hierdoor zijn alle bestanden, inclusief foto’s en belangrijke documenten, niet meer toegankelijk (versleuteld). De bestanden kunnen ontsleuteld worden na het betalen van losgeld.

Identiteitsfraude

Verzekerd zijn de kosten van hulpverlening en onderzoek in geval van identiteitsfraude. Dit is het misbruiken van uw identificatiemiddelen. Ook aanspraken van derden als gevolg van identiteitsfraude zijn verzekerd. Extra informatie Voorbeeld: met een valse kopie van uw rijbewijs of paspoort, wordt door iemand anders op uw naam een auto gehuurd, die vervolgens niet meer wordt teruggebracht. U wordt gedagvaard voor het onrechtmatig toeëigenen van de auto.

Inbreuk op privacy

Verzekerd zijn de kosten voor hulpverlening, onderzoek en gegevensherstel na verlies, diefstal of beschadiging van persoonsgegevens of privacygevoelige gegevens van u of iemand anders die zijn opgeslagen op uw computer. Ook aanspraken van derden door de inbreuk zijn verzekerd. Extra informatie Voorbeeld: doordat u op internet geklikt heeft op een link die frauduleus is, hebben cybercriminelen toegang gekregen tot alle bestanden op uw computer. Zij gaan op zoek naar bruikbare, voor hen nuttige informatie over u. Om de digitale sporen hiervan uit te wissen wordt de gehele inhoud van de harde schijf gewist, dus ook foto’s en gegevens van een medisch specialist.

Verlies van geld op rekening

Verzekerd zijn de kosten van hulpverlening, onderzoek en het geldelijke verlies die het gevolg zijn van het verlies van geld op rekening door phishing (bijv. een gepersonaliseerde nepfactuur), malware of hacking. Ook het frauduleus gebruik van een bankpas of creditcard in de vorm van een contante opname of contante aankoop is verzekerd. Extra informatie Voorbeeld: in een “phishingmail” worden uw inloggegevens gevraagd van het internetbankieren. De mail is dermate goed, dat u de gegevens invult en denkt in te loggen op de site van uw bank. In werkelijkheid kunnen cybercriminelen met deze gegevens bedragen overmaken vanaf uw bankrekening naar hun eigen rekening.

E-Reputatieschade

Verzekerd zijn de kosten van hulpverlening en de kosten om negatieve uitingen te verbergen of, voor zover dat mogelijk is, te verwijderen als zoekresultaat uit online zoekmachines. Dit geldt als uw goede naam opzettelijk is aangetast als gevolg van online geplaatste negatieve berichten, beledigingen of privacygevoelige gegevens. Extra informatie Voorbeeld: door inbreuk op uw computernetwerk worden comprimerende foto’s door cybercriminelen gedownload. Deze worden vervolgens openbaar gemaakt. Of er kan sprake zijn dat een fake Facebookaccount van u wordt gemaakt waarop racistische uitlatingen worden geplaatst, zogenaamd uit uw naam.

Niet verzekerd bij:

Schade door molest, natuurrampen, atoomkernreacties, verzekeringsfraude en het niet nakomen van verplichtingen is niet verzekerd. Schade door opzet, grove schuld of bewuste roekeloosheid is ook niet verzekerd.

 

Inloop

Schade die voorafgaand aan de ingangsdatum heeft plaatsgevonden is niet verzekerd.

Verzekerde als (mede)dader

Schade die een verzekerde lijdt en waarvan een andere verzekerde een verdachte, de dader of een medepleger is, is niet verzekerd.

 

Ontbreken passende beveiligingsmaatregelen

Schade als gevolg van het ontbreken van passende beveiligingsmaatregelen is niet verzekerd. Onder passende beveiligingsmaatregelen verstaan wij het zorgvuldig gebruik van wachtwoorden en het gebruiken van up-to-date antivirussoftware van een gerenommeerde leverancier zoals Eset, AVG, McAfee of Norton.

Let op: dekkingsbeperkingen

U hebt alleen recht op vergoeding van losgeld als dit na uitdrukkelijke toestemming van verzekeraar is betaald.

Waar ben ik gedekt?

De dekking van deze verzekering geldt wereldwijd. Het maakt dus niet uit waar u zich bevindt ten tijde van het incident en het maakt ook niet uit waar het incident vandaan is uitgevoerd. Op de verzekering is Nederlands recht van toepassing. Dit betekent dat altijd de wettelijke regels van Nederland gelden. Ook bij incidenten met buitenlandse partijen.

Eigen risico

Het eigen risico bedraagt veelal € 125,00 per gebeurtenis

Af­slui­ten, wij­zi­gen en stop­pen

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen.

Verandert er iets in uw situatie? Meld dat dan aan Three Oaks. Stuur een e-mail naar info@3oaks.nl. Of bel met 020 521 81 28!

Meer informatie of een persoonlijk advies?

 

Maak hier een afspraak!

 

Wil je in een oogopslag zien wat de belangrijkste kenmerken van deze verzekering zijn? Bekijk dan onderstaande Verzekeringskaart! Hierop kun je gemakkelijk zien wat wel en wat niet gedekt is op de polis. 

LET OP: aan deze algemene verzekeringskaart kun je geen rechten ontlenen.

Iedere verzekeringsmaatschappij hanteert eigen verzekeringskaarten die dus kunnen afwijken! Wil je precies weten waarvoor je verzekerd bent, dan moet je de polisvoorwaarden lezen!

Wat is een woonbootverzekering

Deze verzekering vangt financiële tegenvallers op bij schade aan je woonboot. Naast de schade aan je woonboot is breuk van glas verzekerd en kun je ook schade aan je inboedel verzekeren.

Wat is verzekerd?

Aansprakelijkheid

Je bent verzekerd als je aansprakelijk bent voor schade met of door de woonboot aan personen of zaken. Maatschappijen vergoeden in de regel maximaal € 1.000.000,- per gebeurtenis. Voor schade aan je woonboot staan de verzekerde bedragen vermeld op de polis.

Wat is verzekerd?

Woonboot

De verzekering dekt schade aan je woonboot door de meeste plotselinge gebeurtenissen van buitenaf. Bijvoorbeeld schade door: brand, diefstal, aanvaring en storm.
Wat is verzekerd?

Verplaatsen van je woonboot

Indien je woonboot verplaatst moet worden, dan is er dekking binnen een straal van 15 km.

 

Wat is verzekerd?

Extra informatie

Voor je inboedel is er ook dekking wanneer de inboedel zich buiten de woonboot bevindt. Bijvoorbeeld in andere (bij)gebouwen, op terrassen en bij verhuizing. Diefstal in (bij)gebouwen is verzekerd na een inbraak tot maximaal € 5.000,- per gebeurtenis.

 

Keuze: walaccomodatie

Daarnaast kun je ook je (drijvend) terras, schuur, steigers, meerpalen, enz. meeverzekeren

Keuze: Verbouwing Woonboot Verbouw je je woonboot? Dan is naast je woonboot, je inboedel gedekt als je deze hebt meeverzekerd. Ook diefstal van onderdelen van de woonboot waaronder, bijv. materialen en grondstoffen bestemd voor de woonboot zijn gedekt. Er moet dan wel sprake zijn van braak aan een afgesloten ruimte van de woonboot of afgesloten bergruimte aan de wal.
Keuze: inboedel

Spullen die gebruikt worden voor het huishouden aan boord zijn verzekerd.

Wat is niet verzekerd?
 • Schade die veroorzaakt is met opzet, merkelijke schuld of nalaten
 • Schade die ontstaan is door normale slijtage, slecht onderhoud of uw huisdieren
 • Schade als u uw woonboot verhuurt
 • Schade doordat neerslag binnendringt door openstaande ramen, deuren of luiken
Zijn er dekkingsbeperkingen?
 • Je bent verplicht om maatregelen te nemen om schade te voorkomen en te beperken. Bijvoorbeeld waardevolle spullen uit het zicht opbergen.
 • De dekking van je woonboot geldt op het polis blad genoemde ligplaats.
Let op

Premies voor woonbootverzekeringen worden alsmaar duurder. Jaarlijks shoppen loont altijd de moeite. Neem gerust contact op met ons kantoor voor een premie-opgave: 020 521 81 28.

Eigen risico
 • Standaard eigen risico is € 100,- voor schade aan de inboedel of van de woonboot.
 • Bij storm is het eigen risico € 200,- per gebeurtenis.
 • Bij het verplaatsen van uw woonboot is het eigen risico € 1.000,- per gebeurtenis.
 • Heb je alleen glasschade, dan heb jegeen eigen risico.

 

Wat zijn mijn verplichtingen?

Bij het aanvragen van deze verzekering stelt de maatschappij jou een aantal vragen. Het is belangrijk dat je deze vragen juist en volledig beantwoordt. Verandert je situatie? Geef dit dan zo snel mogelijk aan ons door. In geval van schade moet je er alles aan doen om de schade zo veel mogelijk te beperken. Daarnaast dien je de schade zo snel mogelijk bij ons te melden.

Af­slui­ten, wij­zi­gen en stop­pen

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen.

Verandert er iets in je situatie? Meld dat dan aan Three Oaks. Stuur een e-mail naar info@3oaks.nl. Of bel met 020 521 81 28!

Meer informatie of een persoonlijk advies?

 

Maak hier een afspraak!

 

Zorgverzekeringen

De basisverzekering is een wettelijk verplichte zorgverzekering voor iedere Nederlander. De basisverzekering is ook verplicht voor iedereen die in het buitenland woont maar in Nederland werkt.

De inhoud van de basisverzekering wordt vastgesteld door de overheid en is voor iedereen hetzelfde. Een zorgverzekeraar is verplicht om iedereen die zich voor de basisverzekering aanmeldt te accepteren. De gezondheidstoestand speelt geen rol bij de acceptatie.

Naast de basisverzekering kunt u een aanvullende verzekering afsluiten waarmee u zich verzekert tegen kosten van zorg die u belangrijk vindt, zoals alternatieve geneeswijzen, fysiotherapie of tandarts.

De basisverzekering wordt in drie varianten aangeboden.

De verstrekkingen (dat is de zorg die vergoed wordt) zijn bij beide polissen hetzelfde. Het belangrijkste verschil tussen deze twee polissen is de betaalwijze van de nota's en de mate waarin u vrij bent om een zorgaanbieder kiezen.

1. Naturapolis

Bij een naturapolis betaalt uw zorgverzekeraar de rekeningen rechtstreeks aan de zorgaanbieder, bijvoorbeeld een ziekenhuis of apotheek. De zorgverzekeraar heeft daarvoor contracten afgesloten met zorgaanbieders.

Maar er kunnen ook zorgaanbieders zijn die geen contract hebben met uw zorgverzekeraar. Gaat u voor een behandeling naar een zorgaanbieder zonder contract, dan kan het zijn dat niet alle kosten aan u worden vergoed.

De premie voor een naturapolis is vaak lager, omdat uw zorgverzekeraar afspraken over de kosten van een behandeling heeft gemaakt.

2. Restitutiepolis

Bij een restitutiepolis is het mogelijk zelf een zorgaanbieder te kiezen. U betaalt de nota van de zorgaanbieder dan eerst zelf. Daarna kunt u de kosten op basis van originele nota's declareren bij de zorgverzekeraar.

3. Budgetverzekering

Als u kiest voor een budgeterzekering, betekent dat u naar de zorgaanbieder moet gaan waarmee uw zorgverzekeraar een contract heeft afgesloten. Het verschil tussen een 'normale' naturaverzekering en een budgetverzekering is dat u bij een budgetverzekering naar nog minder zorgverleners kunt.

Verzekering opzeggen

Begin november van ieder jaar hebben we allemaal de nieuwe premie van onze zorgverzekeraar in de bus gehad. En nu? Overstappen of blijven zitten? De samenstelling van het basispakket is bij iedere zorgverzekeraar gelijk, indien u dus een paar tientjes per maand kunt besparen waarom zou u dat dan niet doen? 

En in dat geval bent u bij Three Oaks aan het juiste adres: wij vergelijken de producten, de polisvoorwaarden en kwaliteit van dienstverlening van verschillende verzekeraars. En wij bieden u dan ook de beste prijs/kwaliteit verhouding!

Verschillen in premie

Het kan zijn dat u meer of minder premie betaalt dan iemand anders. Dat komt omdat:

 • de premie voor de basisverzekering verschilt per zorgverzekeraar
 • u een vrijwillig eigen risico kunt nemen, waardoor uw premie per maand lager wordt
 • u zelf bepaalt of u naast de basisverzekering een aanvullende verzekering afsluit
 • u wel of geen gebruik kunt maken van een collectief

Bespaar premie door kritisch te zijn!

Het vergelijken van uw zorgverzekering, kan u veel geld besparen ten opzichte van de huidige premie die u nu betaalt. Wij kunnen ons voorstellen, dat u bij uw huidige (en vaak "vertrouwde") zorgverzekering zou willen blijven. Echter zijn er geen "slechte" zorgverzekeringen meer in Nederland.

 1. Vaak zitten er in de pakketten nog een aantal verouderde producten waar u niets aan heeft. Een voorbeeld hiervan kan zijn: een extra aanvullende tandartsverzekering, terwijl u een gebitsprothese hebt.
 2. Uw polis omvat extra kraamzorg, terwijl u geen kinderwens meer hebt. 
 3. Bekijk goed wat u het komende jaar verwacht aan bijkomende zorg behandelingen en richt uw keuze van aanvullende verzekering op deze verwachting.
 4. Ook voor partners geldt dat men vaker goedkoper uit kan zijn met ieder een eigen polis, kinderen kunnen dan onder gebracht worden bij de ouder die de meeste dekking geniet.
 5. Kijk ook eens naar het eigen risico. U kunt het eigen risico vaak verhogen.  Als u nu verwacht dat u niet ziek wordt en heeft u, indien het onverhoopt toch geschiedt, genoeg geld achter de hand om het dan op te vangen, overweeg dan deze optie. Op jaarbasis kan het al snel ruim € 300,00 besparen.

 

Meer informatie of een persoonlijk advies?

 

Maak hier een afspraak!

 

De basisverzekering is een wettelijk verplichte zorgverzekering voor iedere Nederlander. De basisverzekering is ook verplicht voor iedereen die in het buitenland woont maar in Nederland werkt.

Naast de basisverzekering kunt u een aanvullende verzekering afsluiten waarmee u zich verzekert tegen kosten van zorg die u belangrijk vindt, zoals alternatieve geneeswijzen, fysiotherapie of tandarts.

Onverwachte zorgkosten vermijden

Als u in het komende jaar zorg nodig hebt, kan het zijn dat u meer zelf moet betalen. Soms moet u een deel van behandelingen zelf betalen of een eigen bijdrage per behandeling betalen. Het is dan lastig om exact vooraf in te schatten wat dit voor u betekent.

Om te voorkomen dat u in het komende jaar voor onverwachte zorgkosten komt te staan, is het goed om uw eigen situatie goed in kaart te brengen. En om deze situatie naast de huidige polis te leggen zodat u kunt beoordelen of deze nog voldoende dekking biedt.

U kunt dat als volgt doen:

 • In november ontvangt u van de zorgverzekeraar de premie voor het komende jaar. Daarbij zit een overzicht van de zorg die met de basisverzekering wordt gedekt. En als u een aanvullende verzekering hebt, krijgt u ook informatie over de zorg die door de aanvullende verzekering wordt vergoed.

 • U gaat na of en in welke mate u denkt zorg nodig te hebben in het komende jaar. Is dat zorg waarvoor u zelf moet betalen, omdat deze niet meer vanuit de basisverzekering wordt vergoed? Dan kunt u kijken of deze zorg in het komende jaar vanuit de aanvullende verzekering wordt betaald.

 • Wordt deze zorg niet vergoed door de huidige aanvullende verzekering, dan kunt u nagaan of een uitgebreidere aanvullende verzekering deze wel vergoed. Of u stapt over naar een andere zorgverzekeraar die u mogelijk meer vergoedingen op maat kan bieden.

 

Meer informatie of een persoonlijk advies?

 

Maak hier een afspraak!

 

Veel mensen vragen zich af of ze hun gebit aanvullend moeten verzekeren. Met een gezond gebit heeft u immers geen tandartskostenverzekering nodig en indien dat niet zo is, dan is de vraag hoe hoog de dekking moet zijn.

Natuurlijk is dit voor elk gebit anders en is er het probleem dat verzekeringen die uitgebreide tandartsbehandelingen vergoeden, niet afgesloten kunnen worden zonder voorafgaand keuringsrapport. In sommige gevallen, zoals bij verandering van collectieve polissen, kan een tandartsverzekering afgesloten worden zonder een keuringsrapport.

Dekking

Als u 18 jaar of ouder bent, dan krijgt u mondzorg niet meer vergoed door de basisverzekering. Daarvoor is er de tandartsverzekering. De meest voorkomende tandartskosten krijgt u bij de meeste verzekeraars voor 100% vergoed. Daarvoor hoeft u dus niets bij te betalen.

Veel verzekeraars hebben verschillende varianten waaruit u kunt kiezen. Wilt u een hoger maximumbedrag verzekeren dan betaald u een hogere premie.

U kunt de verzekering dus precies afstemmen op uw situatie en u betaalt een scherpe premie. Overleg van te voren met uw tandarts!

Vergoedingen

De veelvoorkomende tandartsbehandelingen krijgt u bij veel verzekeraars voor 100% vergoed, binnen het maximumbedrag dat u hebt gekozen.

Hieronder vallen bijvoorbeeld controles en gaatjes vullen. Andere behandelingen krijgt u voor bijvoorbeeld 75% of 80% vergoed, ook tot het gekozen maximumbedrag.

 

Meer informatie of een persoonlijk advies?

 

Maak hier een afspraak!

 

Wilt u in een oogopslag zien wat de belangrijkste kenmerken van deze verzekering zijn? Bekijk dan onderstaande Verzekeringskaart! Hierop kunt u gemakkelijk zien wat wel en wat niet gedekt is op de polis. 

LET OP: aan deze algemene verzekeringskaart kunt u geen rechten ontlenen.

Iedere verzekeringsmaatschappij hanteert eigen verzekeringskaarten die dus kunnen afwijken! Wilt u precies weten waarvoor u verzekerd bent, dan moet u de polisvoorwaarden lezen!

Wat is een ongevallenverzekering?

Deze verzekering keert eenmalig een bedrag uit bij blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval. Het is ook mogelijk om te kiezen voor een aanvullende dekking voor medische kosten.

Blijvende invaliditeit

U krijgt eenmalig een bedrag afhankelijk van de mate van invaliditeit. In sommige gevallen duurt het langer voordat u de uitkering krijgt. U krijgt rente over deze periode. Zodra er geen verandering meer is (eindtoestand), stellen verzekeraars de mate van invaliditeit vast.

 

Over­lij­den

Uw erfgenamen krijgen een bedrag als u overlijdt door een ongeval. U kunt in plaats van uw erfgenamen ook iemand anders aanwijzen.

Keuze: uitgebreide dekking

U kunt ervoor kiezen om ongevallen door motorrijden mee te verzekeren. Of voor een verhoogde uitkering van 225% bij blijvende invaliditeit.

Wan­neer ke­ren verzekeraars niet uit?

Als u het ongeval met opzet hebt veroorzaakt. Of als het een gevolg is van misbruik van alcohol of drugs. Dit zijn de belangrijkste situaties waarin verzekeraars niet betalen. Wilt u meer weten? Lees dan de polisvoorwaarden. Of vraag ons om meer informatie; info@3oaks.nl of bel ons gewoon op 020 521 81 28.

Let op

Bij de persoonlijke ongevallenverzekering is de premie afhankelijk van uw beroep en kan dus veranderen als u van baan verandert.

Extra: verzekerde bedragen kiezen

U kunt vaak kiezen uit 3 verschillende combinaties van vaste verzekerde bedragen. De uitkering bij overlijden loopt van € 5.000 tot € 25.000. De uitkering bij blijvende invaliditeit loopt van € 15.000 tot € 50.000.

 

Af­slui­ten, wij­zi­gen en stop­pen

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen.

Verandert er iets in u situatie? Meld dat dan aan Three Oaks. Stuur een e-mail naar info@3oaks.nl. Of bel met 020 521 81 28!

 

Meer informatie of een persoonlijk advies?

 

Maak hier een afspraak!

 

De arbeidsongeschiktheidsverzekering zorgt ervoor dat u een uitkering krijgt als u arbeidsongeschikt raakt door een ongeval of ziekte. Het is een periodieke uitkering – bijvoorbeeld maandelijks – die u krijgt tot u de AOW-leeftijd hebt bereikt. Kenmerken

De arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) keert een bedrag uit voor iedere dag dat u arbeidsongeschikt bent. Dat bedrag heeft u vooraf met de verzekeraar afgesproken. U heeft veel vrijheid om de verzekeringsvoorwaarden mee te bepalen, maar meestal is de afspraak dat u maximaal tachtig procent van uw (gemiddelde) inkomen verzekert. Raakt u gedeeltelijk arbeidsongeschikt? Dan krijgt u ook een gedeeltelijke uitkering. Dat ligt vast in de polis. Ook bepaalt u een zogeheten ‘wachttijd’. Dit is een periode waarin u geen uitkering krijgt. Die periode noemen we ook wel ‘eigenrisicoperiode’.

Voor wie en waarom

De arbeidsongeschiktheidsverzekering is bedoeld voor zelfstandig ondernemers en directeuren-grootaandeelhouders. Zij kunnen namelijk geen aanspraak maken op uitkeringen van een werknemersverzekering. Startende ondernemers krijgen soms om medische redenen niet direct een AOV. Voor hen is er daarom de vangnetverzekering.

Arbeidsongeschikt? En nu?

Wordt u arbeidsongeschikt en heeft u een arbeidsongeschiktheidsverzekering? In deze brochure leest u welke stappen u gaat doorlopen.

Aandachtspunten

 • U bepaalt voor een belangrijk deel zelf de hoogte van de premie. Dat doet u door kritisch naar de dekking te kijken. Bijvoorbeeld:
 • Wilt u een uitkering die gelijk is aan tachtig procent van uw gemiddelde inkomen? Of kunt u volstaan met minder?
 • Heeft u voldoende financiële middelen om een bepaalde periode te overbruggen? Dan kunt u de wachttijd verlengen.
 • Wilt u dat de uitkering wordt geïndexeerd, of juist niet? Bijvoorbeeld omdat uw maandlasten in de toekomst afnemen omdat uw kinderen uit huis gaan.
 • Voor welk ‘arbeidsongeschiktheidscriterium’ kiest u? Misschien raakt u arbeidsongeschikt voor het werk dat u nu doet, maar bent u wel bereid ander werk aan te nemen dat u nog wel kunt doen. In dat geval betaalt u een lagere premie.
 • Wilt u al stoppen met werken voordat u de AOW-leeftijd hebt bereikt? Dan kunt u de uitkeringsduur verminderen. De premie is dan ook lager.