Three OaksKlik om onze app te openenOpenen

 

Waarom een milieuschadeverzekering?

Als door uw bedrijf schade aan het milieu wordt veroorzaakt, kan dat grote financiële gevolgen hebben. Wanneer bijvoorbeeld door een brand bodemverontreiniging optreedt, wordt dit niet gedekt op een opstal-, gebouwen of goederen & inventarisverzekering! De opruiming- en saneringkosten zijn voor dan voor uw eigen rekening. Die kosten kunnen fors oplopen.

 

Onder de dekking van de milieuschadeverzekering vallen de volgende zaken. 

 • saneringskosten van verontreiniging op je eigen terrein. Verontreiniging op locaties van derden is aanvullend te verzekeren. Dit zijn de totale kosten die komen kijken bij het reinigen van de grond en het oppervlaktewater.
 • kosten voor opruimen en afvoeren van asbest dat plotseling en onvoorzien is vrijgekomen.
 • kosten voor een milieuonderzoek en expertisekosten na een schade.
 • bereddingskosten, dit zijn kosten die u maakt om schade te voorkomen of, als voorkomen niet mogelijk is, de schade te beperken.
 • verweerrechtsbijstand, waarbij juridische geschillen of conflicten gedekt zijn, die voortkomen uit milieuschade.
 • schade en kosten die het gevolg zijn van de sanering, zoals:
  • kosten van herstel of vervangen van ondergrondse pijpen, leidingen en/of kabels die door verontreiniging beschadigd zijn
  • herstelkosten van bestrating en beplanting die bij sanering moeten worden weggehaald
  • bedrijfsschade als gevolg van een sanering
 • Tijdens het lossen van een pallet met oplosmiddelen valt een vat oplosmiddelen van de heftruck en barst open, waardoor de grond en het riool vervuild raakt.
 • Een losse dieselolietank van een loonbedrijf raakt beschadigd door een graafmachine. De grond van de klant raakt vervuild met dieselolie.
 • Tijdens het lossen van een tankwagen met zoutzuur barst een slang waarbij het zoutzuur de bodem verontreinigd.
 • Bij een brand is vervuild bluswater in een sloot of riool gestroomd en in de grond gezakt.
 • Een ondergrondse brandstofleiding is doorgeroest en vervuilt langzaam een grote hoeveelheid aarde, zowel op het bedrijf als bij de buren.
 • Na storm is een dak van een loods gewaaid. Het dak bevatte asbest.
 • In de groothandel worden ook verf, lijm, oplosmiddelen en andere gevaarlijke stoffen verkocht. Bij het laden en lossen van de vrachtwagen, wordt gebruik gemaakt van een vorkheftruck. Tijdens het uitladen staat de pallet met verfoplosmiddel niet goed op de vork en valt naar beneden. De verpakkingen breken open en het verfoplosmiddel stroomt de bodem in. De kosten van opruimen van de verontreiniging bedragen € 5.000,-. Dit wordt volledig vergoed door de MSV.
 • in de nacht breekt brand uit waardoor vijftien auto’s op het terrein en een pallet met gebruikte autobanden volledig uitbranden. Met het bluswater komt verontreiniging in de grond, ook bij naastgelegen bedrijven. De kosten van het saneren van de verontreiniging zijn € 19.000,-. De MSV vergoedt deze kosten.
 • Bij de brand ontstaat ook bodemverontreiniging door stoffen die uit de brandende vrachtwagens zijn vrijgekomen. De kosten van het opruimen bedragen € 10.000, -. Gelukkig heeft de verzekeringsadviseur dit bedrijf aangeraden ook een MSV te nemen. Deze vergoedt de schade namelijk volledig.
 • Het dak waait van de berging en het dak bevat asbest. De asbestdeeltjes verspreiden zich over het terrein en dat van het naastgelegen akkerbouwbedrijf. De oogst is gedeeltelijk verloren gegaan door besmetting met asbest. Gelukkig vergoedt de MSV niet alleen de kosten van het opruimen van de vrijgekomen asbest, maar ook de kosten van de verloren gegane oogst.