Benefits-plaza
Volg ons via social media: bvik twitter bvik linkedin bvik facebook

Aansprakelijkheidsverzekering

Doorgaans biedt de verzekeraar de keuze uit een alleenstaande- of gezinsdekking. De kring van verzekerden is afhankelijk van de gekozen dekking.

Bij de alleenstaandendekking zijn de volgende personen verzekerd:
• De verzekeringnemer;
• Logés, voor zover deze zelf niet verzekerd zijn;
• Huispersoneel, voor zover de aansprakelijkheid direct verband houdt met de werkzaamheden.

Bij de gezinsdekking zijn, naast de bij de alleenstaandendekking genoemde personen, verzekerd:
• Echtgenoot/ echtgenote / geregistreerd partner;
• De met hem/haar in gezinsverband samenwonende personen, alsmede
o Hun minderjarige kinderen;
o Hun meerderjarige, ongehuwde kinderen, inwonend of voor studie uitwonend.
• Inwonende (groot- schoon-)ouders, bloed- en aanverwanten