Benefits-plaza
Volg ons via social media: bvik twitter bvik linkedin bvik facebook

Rechtsbijstand verzekering

De dekkingen van de rechtsbijstandverzekering zijn globaal in te delen in de volgende groepen;

- consumeren - aankoop van goederen en diensten

- wonen - kopen, verkopen, (ver)bouwen, verhuren of gebruiken van uw (vakantie) woning

- werken - geen salaris ontvangen - dreigend ontslag

- verkeer - aangereden buiten uw schuld

- gezondheid - letsel opgelopen buiten uw schuld

- familie - conflict in de familie of u gaat scheiden

De dekkingen kunnen bij veelal verzekeraars modulair worden afgenomen, sommige dekking kunnen niet van toepassing zijn.

Rechtsbijstandsverzekeringen verschillen naast premie en opbouw van de polis (modules en basispakket) doorgaans weinig van elkaar. Dat komt vaak omdat verzekeraars de juridische hulpverlening hebben uitbesteed aan aparte stichtingen; vaak zijn dit Das, Arag, SAR (van Achmea) en SRK.

Vaak gebruiken deze stichtingen dezelfde modelvoorwaarden als basis, verschillen zitten vooral in: de premies, eigen risico, de hoogte van het minimale schadebedrag (franchise) en het aantal verschillende pakketten of modules dat je kunt kiezen. Dit is vooral belangrijk als je een bepaald rechtsgebied wilt toevoegen of juist uitsluiten (bron consumentbond).

Mogelijk heeft een reeds een verzekering via een lidmaatschap van een vakbond.

Three Oaks heeft toegang tot diverse rechtsbijstandsverzekeraars.