Three OaksKlik om onze app te openenOpenen

 

Ons vak is gericht op de juridische, administratieve, financiële en fiscale voorbereiding en afwikkeling van een nalatenschap. En kunnen u dus helpen en uw last verlichten. 

 

Als nabestaande moet u keuzes maken

Na het overlijden is er een nalatenschap van bezittingen en schulden die wordt verdeeld onder de erfgenamen. Wie erfgenaam is, staat in de wet of in een testament.

Is er een testament? Dan heeft de overledene zelf erfgenamen gekozen.
Is er geen testament? Dan bepaalt de wet wie erfgenaam is.

Erfgenamen volgens de wet
Volgens de wet zijn familieleden de erfgenamen. De wet heeft deze familieleden in vier groepen verdeeld:
1. Partner, kinderen en/of hun afstammelingen
2. Ouders, broers en zussen en hun afstammelingen
3. Grootouders met hun afstammelingen
4. Overgrootouders met hun afstammelingen
Deze groepen volgen elkaar op.

Centraal Testamentregister
Na overlijden kunnen erfgenamen via het Centraal Testamentenregister duidelijkheid krijgen of de overledene wel of niet een testament heeft gemaakt.

Verantwoordelijkheid erfgenamen
De afwikkeling van de nalatenschap, inclusief de verdeling, is de verantwoordelijkheid van de erfgenamen. Zij nemen samen de beslissingen.
Het is mogelijk om één persoon volmacht te geven de nalatenschap af te wikkelen. Zo kunnen de erfgenamen bijvoorbeeld een RegisterExecuteur, machtigen om namens hen de nalatenschap af te wikkelen.

Laat u bijstaan door onze experts

Na het overlijden van een dierbare moet er, naast het verwerken van de emoties, veel geregeld worden voor het afwikkelen van de nalatenschap. Three Oaks is een deskundige op het gebied van het afwikkelen van nalatenschappen. Door het inschakelen van ons kantoor worden de juridische, administratieve, financiële en fiscale zaken die hierbij komen kijken voor u geregeld.

VOORKOMEN CONFLICTEN

Helaas leidt een afwikkeling van een nalatenschap vaak tot conflicten tussen de erfgenamen.

Ons kantoor kan u helpen deze conflicten te voorkomen doordat wij onpartijdig en onafhankelijk zijn. Wij zorgen voor een open en duidelijke afwikkeling.

Alle erfgenamen blijven op de hoogte van de gang van zaken door middel van het persoonlijke digitale nalatenschapsdossier. Elke erfgenaam heeft op deze manier doorlopend inzage in de voortgang van de afwikkeling van de nalatenschap.

KOSTEN BESPAREN

Het inschakelen van Three Oaks kan leiden tot kostenbesparingen.

Wij zorgen voor de meest optimale financiële afwikkeling, bijvoorbeeld door te zorgen voor teruggave van inkomstenbelasting of het terugvorderen van te veel betaalde premies.

Ook kunt u dan denken aan de slotaangifte inkomstenbelasting en aangifte erfbelasting. Ons kantoor is zeer ervaren in het doen van deze aangiften. Erfgenamen voor wie ons kantoor de aangifte doet, betalen vaak minder erfbelasting door onze ervaring en kennis van aftrekposten.

Onze tarieven zijn duidelijk en worden met u van te voren doorgenomen. Indien mogelijk werken wij met een vast tarief voor de afwikkeling van nalatenschappen. 

Three Oaks heeft een netwerk van deskundige en betrouwbare notarissen, makelaars, taxateurs e.d. In de regel kunnen wij kortingen bedingen voor diensten die door deze derden geleverd worden. Deze kortingen komen volledig ten gunste van u.

DIGITAAL NALATENSCHAPSDOSSIER

Als ons kantoor wordt bij het afwikkelen van de nalatenschap gebruik gemaakt van het persoonlijke digitale nalatenschapsdossier. In dit dossier worden alle informatie en documenten met betrekking tot de nalatenschap vastgelegd. Via uw persoonlijke inloggegevens heeft u doorlopend inzage in dit dossier, zodat u de afwikkeling van de nalatenschap kunt volgen.

ÉÉN VAST CONTACTPERSOON

Three Oaks is uw vertrouwenspersoon die de voorbereiding en afwikkeling van de nalatenschap op een duidelijke, transparante en voorspoedige manier verzorgt. Ook is hij uw aanspreekpunt. Wij werken altijd onpartijdig en onafhankelijk.

VAST TARIEF

Het volgende pakket van diensten biedt Three Oaks aan tegen een vast tarief inclusief BTW:

  • Inventarisatie nalatenschap
  • Administratieve werkzaamheden, zoals het informeren van instanties
  • Financiële werkzaamheden, zoals het innen van vorderingen en verzekeringsuitkeringen, het betalen van schulden
  • Fiscale werkzaamheden, zoals het opmaken van de slotaangifte inkomsten- en erfbelasting
  • Opmaken boedelverslag en finale verdeling
  • Uitbetaling van de erfdelen

Bijkomende diensten biedt Three Oaks aan tegen uurtarief, zoals bijvoorbeeld de verdeling van de inboedel, de verkoop van de woning, de bemiddeling bij conflicten.

Bijkomende kosten van derden, zoals bijvoorbeeld een notaris of makelaar, worden separaat in rekening gebracht en zijn niet in het vaste tarief begrepen. Voordat deze derden werkzaamheden verrichten, ontvangt u een opgave van hun kosten.