Hoe bespaart u op de erfbelasting?

Hoe kunt u besparingen realiseren met uw testament


Een goed (levens)testament kan fiscale voordelen opleveren bij overlijden door optimaal gebruik te maken van de tarieven en vrijstellingen van de erfbelasting. Ook kunt u besparen op uw eventuele zorgkosten. En natuurlijk kunt u uw vermogen al (deels)  overdragen door te schenken.

Het wettelijk uitgangspunt bij overlijden van de eerste ouder, is dat de langstlevende ouder en de kinderen een gelijk erfdeel krijgen. De langstlevende ouder geniet een hoge vrijstelling voor de erfbelasting. De kinderen hebben een lage vrijstelling

Hoeveel vrijstelling heeft u?

Erven de kinderen meer dan de vrijstelling? Dan moet er over het meerdere erfbelasting worden betaald. Na het overlijden van de eerste ouder moet de langstlevende ouder deze erfbelasting over de erfenis van de kinderen betalen. De bedragen kunnen fors oplopen.

Als het geld "vastzit" in onroerend goed of bijvoorbeeld sieraden, kan het lastig zijn om geld vrij te maken om de erfbelasting te kunnen betalen. Wat veel mensen niet weten is dat de overwaarde van de woning of het afgeloste deel van de woning óók tot het vermogen worden gerekend en daarover dus erfbelasting moet worden betaald.

Oudere testamenten van vóór 2003 bevatten geen opvullegaat. Het is daarom goed om deze testamenten nog eens na te kijken.

Een andere wijze om te besparen op de erfbelasting is door een clausule 'tweetrapsmaking' in het testament op te laten nemen. Dat is een clausule waarmee u zeggenschap over uw nalatenschap behoudt, ook als een van uw erfgenamen ná u komt te overlijden.

Met deze clausule is het bijvoorbeeld mogelijk om er erfbelasting te besparen wanneer uw kind ongehuwd en kinderloos komt te overlijden. Uw nalatenschap vervalt dan aan zijn/haar broers die een aanmerkelijk lager tarief erover hoeven af te dragen.

Als u langdurige zorg nodig heeft betaalt u op grond van de wet (WLZ en WMO) een eigen bijdrage. Deze eigen bijdrage is afhankelijk van hoeveel vermogen u heeft.

Bereken hier uw eigen bijsdrage

Dit kan u onrechtvaardig vinden. Als u uw hele leven heeft gespaard is uw verschuldigde bijdrage een stuk hoger dan dat van iemand die niets heeft gespaard. Om te besparen op de eigen bijdrage kunt u gebruik maken van de zognoemde AWBZ-clausule.

Deze clausule kan in het testament worden opgenomen en regelt dat de kinderen hun erfenis - van de reeds overleden ouder - mogen opeisen als de langstlevende ouder een beroep doet op langdurige zorg. Door het uitkeren van de erfenis aan de kinderen, vermindert het vermogen van de langstlevende ouder en daardoor ook de eigen bijdrage aan zorg.

In een levenstestamenten  (volmacht bij wilsonbekwaamheid) wordt geregeld dat gevolmachtigden ook maatregelen kunnen nemen om de eigen bijdrage aan zorgkosten te beperken.

Een manier om de erfbelasting zo laag mogelijk te houden is door de uiteindelijke nalatenschap te verlagen. Dit kan  door het doen van schenklingen tijdens uw leven aan bijvoorbeeld uw kinderen of kleinkinderen. Hierbij maakt u slim gebruik van de vrijstelling van schenkbelasting.

Elk jaar mag u als ouder belastingvrij een bepaald bedrag aan uw (klein) kinderen schenken. In dat geval maakt u jaarlijks gebruik van deze vrijstelling. Door te schenken wordt uw vermogen verlaagd en op het moment dat u komt te overlijden hoeft er daarom over een lager bedrag belasting betaald te worden.

Met het belastingvrij schenken benut u tevens de mogelijkheid om uw kinderen of kleinkinderen een bedrag te schenken op een moment dat zij het ook echt goed kunnen gebruiken.

Maak hieronder gebruik van onze rekenmodule.