Erfrecht en verzekeringen

Algemene informatie over verzekeringen


Heeft u ook een verzekering afgesloten die tot uitkering komt bij uw overlijden? Een mens kan heel wat verzekeringen met bijbehorende uitkeringen verzamelen tijdens zijn of haar leven. Uit de praktijk blijkt dat veel mensen eenmalig een verzekering afsluiten om er vervolgens nooit meer naar om te kijken. Zelfs niet indien de persoonlijke situatie wijzigt.

U dient zich bewust te zijn dat een wijziging in uw persoonlijke situatie zeer onwenselijke gevolgen kan hebben indien u uw verzekering niet mee laat veranderen. Denkt u maar eens aan de situatie dat u in het verleden uw toenmalige partner tot eerste begunstigde van een verzekering heeft benoemd, maar dat de relatie al jaren geleden is beëindigd.

Het niet aanpassen van een begunstiging in de polis kan tot gevolg hebben dat de verzekeringsmaatschappij uitkeert aan uw toenmalige partner en niet degene met wie u nu bent.

In de polisvoorwaarden van een verzekering staat aan wie de uitkering toekomt als u overlijdt. Echter polisvoorwaarden zijn vaak lange stukken tekst en moeilijk leesbaar. Dan is het lastig om te achterhalen aan wie de uitkering toekomt bij overlijden.

Omdat wij weten hoe belangrijk het is om deze zaken bij leven goed te regelen en welke (financiële) belangen er kunnen spelen nemen wij verzekeringen altijd mee in ons nalatenschapsplanning zodat u en uw nabestaanden niet voor verassingen komen te staan.