Wij vinden het belangrijk om te weten wie u bent, wat u doet. Alleen dan kunnen wij u méér dan goed adviseren.

Inventarisatieformulieren


Particulier

Wij willen u goéd kunnen adviseren. Daarnaast hebben wij  een zorgplicht. Deze verplichting is vastgelegd in de Wet op het financieel toezicht (Wft).

Met behulp van het inventarisatieformulier krijgen wij inzicht in uw financiële positie, uw kennis en ervaring, uw doelstellingen, uw wensen en uw risicobereidheid  op het gebied van financiële zaken.

In de inventarisatie worden uw wensen en omstandigheden dus vooraf vastgelegd. Het formulier vormt de basis van het Klantprofiel en is een verplicht onderdeel en vormt de basis voor het uiteindelijk advies. Het is daarom belangrijk dat u de gegevens in dit document correct invult!

Start hier het inventarisatieformulier

Zakelijk

Brengt u de zakelijke verzekeringen onder bij Three Oaks? Weet dan dat wij u graag goéd willen adviseren. Dat kan alleen als wij inzicht hebben in het reilen en zeilen van uw bedrijf of organisatie.

De risico-inventarisatie is een belangrijk onderdeel van onze dienstverlening voor zakelijke klanten. Aan de hand van verschillende thema's kijken we of het risicobeheer nog op het gewenste niveau is.

Bij de inventarisatie kijken we naar alle bedrijfsrisico's en wat u doet om ze te beperken. Als er mutaties zijn, geven we advies over hoe u hier mee om kan gaan. Met deze scan zien we ook welke verzekeringen aangepast moeten worden.

  • De risico-inventarisatie wordt uitgevoerd door uw vaste adviseur die uw bedrijf en omgeving goed kent.
  • Na iedere inventarisatie een overzichtelijk actieplan waarmee alle risico's onder controle blijven.
  • De verzekeringen sluiten altijd goed aan bij uw bedrijfssituatie.
  • Wij ontzorgen uw bedrijf zodat u zich kunt concentreren op uw afnemers en klanten.

Start hier het inventarisatieformulier

Particuliere verzekeringen Scan

In de loop van de tijd kunnen allerlei zaken wijzigen. Om na te gaan of uw huidige verzekeringen pakket nog steeds past bij uw actuele situatie, verzoeken wij u om deze  scan (een verkort inventarisatieformulier) verder in te vullen.

Start hier de scan

Zakelijke verzekeringen Scan

Bij deze scan ( een verkort inventarisatieformulier)  kijken we naar alle actuele bedrijfsrisico's. Met deze scan kunnen we zien welke verzekeringen aangepast moeten worden..

Start hier de scan