Alles over de WIA aanvullende verzekering

Arbeidsongeschiktheid kan grote gevolgen hebben voor het inkomen van uw werknemer.


Een WIA-uitkering van de overheid is meestal een stuk lager dan het inkomen dat uw medewerker gewend is. In het ergste geval zakt hij af naar bijstandsniveau.

Met een collectieve WIA-verzekering zorgt u als werkgever voor een aanvulling op het inkomen van uw arbeidsongeschikte werknemer.

Wat verzekert u met een collectieve WIA-verzekering? 

  • Inkomenszekerheid voor uw werknemers. U bepaalt zelf hoeveel inkomenszekerheid u biedt.
  • Preventie- en re-integratieondersteuning om uw personeel maximaal inzetbaar te houden.

Niet verzekerd

  • Arbeidsongeschiktheid door opzet.
  • Werknemers die al ziek of arbeidsongeschikt zijn bij de start van de verzekering of het dienstverband (als dat later is).
  • Er is geen recht op een uitkering als een werknemer een halfjaar na de start van deelname aan de verzekering ziek wordt en dit te verwachten was.

Wat kost een collectieve WIA-verzekering (WIA-premie)?

De premie hangt af van de dekkingen en opties die u kiest, de sector waarin uw bedrijf werkzaam is en de opbouw van uw personeelsbestand. De premie is fiscaal aftrekbaar. Uitkeringen aan werknemers zijn belast. U kunt de premie zelf betalen of (gedeeltelijk) inhouden op het brutosalaris van uw werknemers.

Sluit u naast WIA-verzekering(en) andere personeelsverzekeringen? Dan kunt u wellicht profiteren van pakketkortingen. Wilt u weten wat een collectieve WIA-werknemersverzekering voor uw bedrijf kost? Vraag dan een offerte aan.

WIA-werknemersverzekering op maat

Voor elk percentage arbeidsongeschiktheid bestaat weer een andere WIA-werknemersverzekering. Hieronder vindt u ons aanbod. U kiest zelf welke zekerheid u uw werknemers biedt. Daarbij kunt u de verzekeringen ook combineren.

WIA-aanvullingsverzekering: 1% tot 35% arbeidsongeschikt

De WIA-aanvullingsverzekering onder 35% biedt een uitkering aan werknemers die geen WIA-uitkering ontvangen omdat ze minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn. De verzekering biedt twee, drie of vijf jaar lang een uitkering van 20% van het laatstverdiende loon tot maximaal de WIA-loongrens.

WGA-gatverzekering Plus: 35% tot 80% arbeidsongeschikt

De WGA-gatverzekering Plus geeft de zekerheid van een inkomen van 70% van het laatstverdiende loon tot de WIA-loongrens tot aan de AOW-leeftijd (tenzij anders afgesproken met de werkgever).

WIA-aanvullingsverzekering boven de WIA-loongrens (WIA-excedentverzekering): 35% t/m 100% arbeidsongeschikt en inkomen boven de WIA-loongrens

De WIA-aanvullingsverzekering boven de WIA-loongrens biedt een uitkering die afhangt van het percentage arbeidsongeschiktheid en de dekking die u kiest. Hierdoor kan de uitkering uiteenlopen van 28% t/m 80% van het salarisdeel boven de WIA-loongrens tot aan de AOW-leeftijd.

Vraag bij Three Oaks om een goéd advies!